Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Zuid | Buitenveldert-Oost

Buurtbudget Buitenveldert-Oost

Welke ideeën heeft u voor uw buurt?

Stadsdeel Zuid stelt een buurtbudget van € 100.000,- beschikbaar voor Buitenveldert-Oost. Met dit geld kunnen bewoners, ondernemers en organisaties hun plannen voor een leefbare, gezellige en groene buurt uitvoeren. Het stadsdeel helpt planindieners met het formuleren van een haalbaar plan. Vervolgens stemmen bewoners op de plannen. Zo bepaalt de buurt hoe het budget wordt verdeeld over de plannen.

Van 1 maart tot en met 13 mei konden bewoners en organisaties uit Buitenveldert-Oost plannen indienen. De planindienfase is voorbij. De plannen worden getoetst nu op haalbaarheid. Van 1 juli tot en met 13 juli kunnen bewoners van Buitenveldert-Oost stemmen op hun favoriete plannen.

Bekijk de ingediende plannen
Bekijk de ingediende plannen

WhatsApp Helpdesk

Stuur een vraag of spraakbericht via WhatsApp naar 06 1481 4074
tekstwolk-punt
Hoe het werkt
Bekijk de spelregels
1. Bekijk de spelregels

Er is maximaal € 100.000,- buurtbudget beschikbaar voor alle plannen. Er zijn een aantal voorwaarden voor de plannen. De spelregels vindt u onderaan op deze pagina. Heeft u vragen? Ons team staat voor u klaar.

Stuur plan in
2. Dien uw plan in

Heeft u een mooi idee voor de buurt? Maak van uw idee een plan. Tot en met 13 mei kon u uw plan insturen.

Checklist haalbaarheid
3. Haalbaarheidscheck door stadsdeel Zuid

De indieners worden gekoppeld aan een medewerker van stadsdeel Zuid. Zij bespreken met u uw plan. Het plan wordt getoetst op haalbaarheid. Samen onderzoeken we wat kan.

Verdeel het geld
4. Stem op uw favoriete plannen

Iedere bewoner van Buitenveldert-Oost van 12 jaar en ouder kan stemmen op de geselecteerde plannen. De gekozen plannen worden tijdens een feestelijke bijeenkomst bekend gemaakt.

De gedachte achter het buurtbudget

Met het buurtbudget krijgen bewoners, organisaties en ondernemers van Buitenveldert-Oost budget beschikbaar om plannen uit te voeren. Deze plannen moeten ten goede komen aan de buurt en mogen niet meer dan € 100.000,- kosten. Wij vinden het belangrijk dat het plan draagvlak heeft in de buurt. Daarom is er een stemfase waarin de bewoners hun mening kunnen laten gelden.

Heeft u inspiratie nodig? Kom dan naar een van de buurtbijeenkomsten. Hier kunt u ook buurtgenoten ontmoeten om een plan samen mee in te dienen. Het zou fijn zijn als u zich van te voren aanmeld, maar heeft u zich niet aangemeld bent u natuurlijk ook van harte welkom. 

Spelregels

  • Het plan is ter verbetering van Buitenveldert-Oost.
  • Het plan moet de buurtbewoners ten goede komen.
  • Het plan mag geen negatief effect hebben op de omliggende buurten.
  • Het plan mag worden uitgevoerd door uzelf, de gemeente Amsterdam, bewoners, of een stichting, vereniging of bedrijf.
  • Het plan wordt gerealiseerd binnen het beschikbare budget.
  • De uitvoering van het plan vindt plaats in 2022, afwijkingen dienen te worden besproken.
  • Het plan mag (nog) geen onderdeel vormen of in strijd zijn met (andere) plannen die de gemeente uitvoert. Denk hierbij aan de Standaard voor het Amsterdamse Straatbeeld.
  • Via het Buurtbudget Buitenveldert-Oost worden geen religieuze evenementen, commerciële activiteiten, activiteiten met een politiek doeleinde en fondsenwerving gefinancierd.
Hoe worden de plannen getoetst?

En daarna?

Van 16 mei tot en met 24 juni worden de ingediende plannen getoetst op haalbaarheid en in samenwerking met de gemeente verder uitgewerkt.  Het kan zijn dat er tijdens de haalbaarheidstoets contact met u wordt opgenomen voor verdere informatie over uw plan en bovenstaande criteria met u te bespreken.

Stemronde

Vervolgens kunnen alle buurtbewoners van Buitenveldert-Oost van 12 jaar en ouder stemmen op de plannen. De plannen met de meeste stemmen mogen uiteindelijk worden uitgevoerd. Zo bepalen alle buurtbewoners kunnen mee hoe de € 100.000,-  wordt besteed.

Tijdlijn

1 maart t/m 13 mei

Plannen indienen

16 mei t/m 24 juni

Haalbaarheidstoets ingestuurde plannen

1 juli t/m 13 juli

Bewoners verdelen € 100.000,- over hun favoriete plannen

14 juli

Feestelijke bekendmaking gekozen plannen

Contact

Heeft u nog vragen? Bekijk eerst of u het antwoord kunt vinden bij de Veelgestelde vragen.

Als u geen antwoord vindt op uw vraag, mail deze dan naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl, of bel naar 06 1481 4074.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle stappen van Buurtbudget Buitenveldert-Oost. 

Hou mij op de hoogte

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren